WITAMY NA STRONACH SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.JANA PAWŁA II W GRABOWCU ::Jan Paweł II::Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.

WIZJA SZKOŁY

Wizja szkoły

Nasza szkoła jest nowoczesną, przyjazną, innowacyjną placówką przygotowującą uczniów do kontynuowania nauki na kolejnym etapie edukacyjnym. Program wychowawczy ukierunkowany jest na ucznia, jego potrzeby, umożliwiając mu wszechstronny rozwój. Uczniowie naszej szkoły wyrosną na ludzi mających poczucie własnej wartości  i odpowiedzialności za własne zachowanie. Wykorzystujemy najnowsze zdobycze techniki informacyjnej i informatycznej, stosujemy nowoczesne metody nauczania i wychowania, aby uczeń mógł rozwijać swoje zainteresowania, umiejętności, zdolności i pasje. Nasi uczniowie będą świadomi nierozerwalnego współistnienia ze środowiskiem przyrodniczym, świadomi własnego pochodzenia, dumni z bycia Polakami i członkami swojej „małej ojczyzny”  z poszanowaniem kultury i tradycji. Szczególnie zadbamy o ich rozwój fizyczny, psychiczny  i duchowy, aby w przyszłości propagowali zdrowy styl życia.

Model absolwenta

Absolwenta naszej szkoły charakteryzuje:

a)  świadomość własnych umiejętności, zdolności i pasji;

b)  ciekawość świata;

c)   umiejętność uczenia się;

d)   wyposażenie w kompetencje kluczowe;

e)    twórcze podchodzenie do życia;

f)    wrażliwość społeczna, odpowiedzialność, rzetelność, umiejętność odróżniania dobra od zła;

g)    umiejętność korzystania z komputera i technik informacyjnych;

h)    sprawne komunikowanie się w języku polskim i obcym;

i)     asertywność;

j)     tolerancja;

k)    dbałość o zdrowie własne i innych;

l)      umiejętność dokonywania wyborów zgodnych z własnym sumieniem   i światopoglądem;

m)    znajomość tradycji i kultury regionalnej i narodowej