WITAMY NA STRONACH SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.JANA PAWŁA II W GRABOWCU ::Jan Paweł II::Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.

NASZ PATRON

Nasz patron

Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach. W 1938 ukończył szkołę średnią z odznaczeniem
i rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wybuch II wojny światowej,  przerwał Karolowi studia. W czasie okupacji pracował fizycznie w kamieniołomach na Zakrzówku w Krakowie i w Zakładach Chemicznych Solvay.
W 1942r. wstąpił do Seminarium Duchownego w Krakowie i  1 XI 1946 otrzymał  święcenia kapłańskie z rąk arcybiskupa Adama Sapiehy. W latach 1946-1948 studiował w Rzymie. Po ukończeniu studiów wrócił do Polski. Został wikarym we wsi Niegowić, a następnie w krakowskiej parafii św. Floriana. Studiował na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego i uzyskał  doktorat z teologii moralnej, a następnie habilitację na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wykładał etykę społeczną w Arcybiskupim Seminarium Duchownym, pracował także na Wydziale Filozoficznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 4 VII 1958 został  mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej. W latach 1962-1965 brał  udział w obradach Soboru Watykańskiego II.  30 grudnia 1963 roku został mianowany  biskupem metropolitą krakowskim, a 13 stycznia 1964 roku arcybiskupem  metropolitą krakowskim. Po czterech latach na stanowisku metropolity, 28 czerwca 1967 roku otrzymał  kapelusz kardynalski z rąk Papieża Pawła VI. Został wybrany na członka Rady Stałego Sekretariatu światowego Synodu Biskupów. 16 października 1978 roku Karol Wojtyła został  wybrany na 264 papieża i przybrał  imię Jan Paweł II. Był  pierwszym od 455 lat papieżem spoza Włoch. Podczas uroczystej  inauguracji pontyfikatu papież wypowiedział  słynne zdanie: „Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi”.

W wieku 85 lat w wigilię Miłosierdzia Bożego 2 kwietnia 2005r. o godz. 2137 odszedł do Domu Ojca

Opracowała Irena Włodarska

http://www.jp2wielki.xk.pl/