WITAMY NA STRONACH SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.JANA PAWŁA II W GRABOWCU ::Jan Paweł II::Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.

E-TWINNING

Iwona Czajkowska zaprasza nauczycieli, rodziców i uczniów do współpracy w projektach eTwining i odwiedzania zakładki.

Czym jest eTwinning?

Program eTwinning Europejska społeczność szkolna

eTwinning to łączenie i współpraca szkół w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych i promowanie szkolenia nauczycieli. Jest to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w szkołach europejskich. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami. Współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę."http://www.etwinning.pl/

Realizacja projektów jest wspaniałym doświadczeniem dla wszystkich uczestników. Uczniowie podróżują wirtualnie po Europie, wspólnie ją odkrywając. Oglądają wypracowane przez partnerów materiały, przesłane filmy , mogą zobaczyć i porównać zwyczaje, tradycje, życie swoich rówieśników w innych państwach. Dzięki projektom dzieci poznają inny świat- ten daleki, lecz jakże bliski, poznają kultury innych narodów, uczą się od siebie nawzajem, dzielą się swoimi umiejętnościami, rozwijają umiejętności językowe. 

Ta edukacyjna przygoda z eTwinningiem uatrakcyjnia zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, umożliwia współpracę uczniów i nauczycieli.

Korzyści dla uczniów jakie przynosi realizacja projektów:
•    świetna zabawa;
•    używanie ICT do komunikacji i wymiany informacji;
•    motywacja do nauki języka angielskiego jako narzędzia komunikacji między ludźmi;
•    szansa zdobycia umiejętności planowania, decydowania, odpowiedzialnego wykonywania zadań;
•    osiągnięcie koncentracji, uwagi, umiejętności nauki i zabawy grupowej i zespołowej.

Realizacja projektów to także korzyści dla nauczycieli:
•    zwiększenie umiejętności stosowania ICT;
•    poznanie sposobów pracy w systemie edukacyjnym państwa partnerskiego;
•    dobre praktyki - wymiana doświadczeń, materiałów.

 

Odznaka Jakości

 

Odznaka Jakości jest przyznawana wybitnym projektom eTwinning i wskazuje osiągnięcie określonego krajowego i europejskiego standardu. Odznaka Jakości jest przyznawana jako: Krajowa Odznakę Twinning oraz Europejska Odznaka eTwinning.

 

Wymagania i kryteria przyznawania Krajowej Odznaki Jakości 

 

Podczas przyznawania Krajowych Odznak Jakości brane są pod uwagę podstawowe wymagania, które muszą być spełnione:

 

  1. Projekt powinien być zakończony lub być w ostatniej fazie jego realizacji.
  2. Aplikujący nauczyciel w znacznym stopniu przyczynił się do realizacji projektu i jest to widoczne w wypracowanych materiałach.
  3. Projekt powinien mieć plan i sprecyzowane cele.
  4. Rezultaty projektu muszą być widoczne.

 

Projekt, który spełni wszystkie powyższe wymagania zostaje poddany ocenie pod kątem następujących sześciu kryteriów merytorycznych:

 

  1. Innowacja pedagogiczna i kreatywność.
  2. Integracja z programem nauczania.
  3. Komunikacja i wymiana informacji pomiędzy szkołami partnerskimi.
  4. Współpraca pomiędzy szkołami partnerskimi.
  5. Wykorzystanie technologii komputerowej.
  6. Rezultaty, wpływ i dokumentacja.

 

Projekt "Walking through the school year" spełnił wszystkie wymagania i otrzymał Krajową Odznakę Jakości.